امام به قدری در جریان شهادت حاج آقا مصطفی آرام برخورد کردند که وقتی ما جریان را به ایشان بازگو کردیم ایشان انگشتان خود را به آرامی تکان داده و سه مرتبه فرمودند: «انا لله و انا الیه راجعون» و تنها جمله ‏ای که بعد از کلمه استرجاع بر زبان راندند این بود که: «سعی کنید مستحبات را نسبت به ایشان انجام دهید»

منبع: پیام انقلاب، ش 70، ص 51

. انتهای پیام /*