در مصیبت جانگداز شهادت فقید سعید حضرت آیت‏ الله حاج سید مصطفی خمینی که یار امام در تبعید و انس ایشان در جلسات بحث و امیدشان برای ادارۀ شؤون آینده مسلمین بود، یک ذره انکسار در سیمای نورانی امام پدیدار نشد. تنها جمله ‏ای که امام فرمودند این بود که: «مصطفی امید آینده اسلام بود»
در یازدهمین روز وفات آن مرحوم که برای تدریس تشریف آوردند، در ابتدای سخن فرمودند که خداوند تبارک و تعالی الطاف خفیه‏ ای دارد و وفات مرحوم آقا مصطفی را یکی از الطاف خفیه الهی می ‏دانستند.

منبع: پاسدار اسلام، ش 9، ص 35

. انتهای پیام /*