ساعت 8 صبح روز 16 / 5 / 60 (صبح روز بعد از انتصاب بنده به سرپرستی صدا و سیما) که جهت کسب رهنمود به محضر امام شرفیاب شدم، فرمودند: اگر بخواهیم اسلام در جامعه پیاده شود، اگر بخواهیم جمهوری اسلامی فقط در لفظ نباشد، یعنی در معنی هم جمهوری اسلامی باشد، باید رادیو تلویزیون اسلامی شود. امام فرمودند رادیو تلویزیون با رسانه‏ های گروهی دیگر، با مطبوعات و با روزنامه فرق دارد، آنطور که می‏‏ گویند تلویزیون یا رادیو در بیشتر خانه‏‏ ها هست. افراد منحرف را از این دستگاه بیرون کنید. رادیو تلویزیون متعلق به عموم است. این دستگاه نباید دست یک گروه خاص باشد. شما آنطرف دستگاه هستید. برنامه‏ ها باید اسلامی و جذاب باشد. اگر بهترین برنامه ‏‏ها تهیه شود ولی مردم نبینند یا گوش نکنند فایده ‏ای ندارد.

منبع: روزنامه کیهان – 16 / 3 / 69

. انتهای پیام /*