امام از استادشان مرحوم آیت‏ الله شاه ‏آبادی نقل می‏‏ کردند که صاحب جواهر برای نوشتن «جواهر» برنامه داشتند و هر شب مقداری از آن را می‏‏ نوشتند. ایشان آقازاده‏ ای داشتند که اهل علم و فضیلت و مورد علاقه ایشان بود و مرحوم شد. مراسم تشییع جنازه او یک روز به تأخیر افتاد. شب جنازه را در اتاقی گذاشتند صاحب جواهر آن شب در کنار جنازه فرزند خود نشستند و به مقداری که هر شب می ‏‏نوشتند همان جا نوشتند. امام بعد از این نقل تأکید می‏‏ کردند که آقایان باید، هم زحمت بکشید و هم کارها را تنظیم کنید که با منظم بودن و تقسیم وقت، کارها برکت پیدا می ‏‏کند.

منبع: ویژه‏ نامه روزنامه جمهوری اسلامی، خرداد 70

. انتهای پیام /*