در هر نماز امام تمام مستحباتی را که در رساله‏شان فرموده‏اند رعایت می‏نمودند. ایشان برای هر نماز حتی در بستر و روی تخت بیمارستان عمامه مختصری می‏بستند و آنگونه که در تلویزیون پخش شد ریش خود را به دقت شانه می‏زدند و، پس از آن در آینه کوچکی که داشتند خود را کاملاً ورانداز می‏کردند. در آینه عمامه‏شان را دو سه بار جابه‏جا می‏کردند و ابروهایشان را در آینه می‏دیدند و صاف می‏کردند و پس از اینکه سر و وضع خود را مرتب می‏کردند عطر استعمال می‏نمودند.
حتی بیماری مانع نی‏شدکه ایشان ریش خود را شانه نزنند. لذا در آخرین روزهای عمرشان که دستشان ورم کرده و قدرت تحرک چندانی نداشت، آنگونه که در تصاویر دیده می‏شد آقای انصاری، هم عمامه مختصری به دور سر ایشان می‏بست و هم ریش امام را شانه می‏زد. امام در هر نماز اذان و اقامه می‏گفتند و در نماز عمامه را تحت الحنک می‏بستند و در موقع نشستن پس از سجده برای تشهد بر روی ران چپ می‏نشستند و روی پای راستشان را بر روی پای چپشان قرار می‏دادند و کلاً تمام مستحباتی را که خودشان در رساله فرموده‏اند انجام می‏دادند.

منبع: برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص64

. انتهای پیام /*