پیامبر اسلام (ص) با اصحاب خود چنان رفتار می‏ کرد که هر یک از آنها فکر می‏ کرد که او عزیزترین افراد نزد پیامبر است. امام هم در درس این چنین بودند و به همۀ طلاب شخصیت می ‏دادند و همّ ایشان این بود که استعدادها را شکوفا کنند. حرف خوب را می‏ پذیرفتند و تشکر می ‏کردند، گویا در نظر مبارکشان بود امانتی را که پیش ایشان بود به دیگران تحوبل دهند.

 

منبع: برداشتهایی از سیره امام خمینی (ج. ص 100)

. انتهای پیام /*