یک بار امام در موعظه ای به طلاب می فرمودند رسول خدا فرموده: «شیبتنی سورة‏ هود لمکان فاستقم کما امرت و من تاب معک»، سوره هود مرا پیر کرد برای یک آیه،‏ استقامت کن همان طوری که مأمور به استقامت هستی خودت و آنهایی که با تو‏ هستند. امام در اینجا با استفاده از سخن استادشان مرحوم شاه آبادی توجیهی داشتند و‏ می فرمودند که این آیه در سوره های دیگر هم هست، ولی چرا رسول خدا می فرماید‏ سورۀ هود مرا پیر کرد؟ برای اینکه یک جمله اضافه می کند و آن جمله «من تاب معک»‏ است؛ یعنی خودت باید در دین استقامت کنی و آن کسانی که با تو هستند، یعنی ممکن است فردای قیامت از اعمال خود پیامبر و از اعمال همه امت او از او سؤال‏ کنند. چون او تنها مسئول کار خودش نیست. یعنی اگر انسانی مرتکب خلاف بشود و‏ او بتواند او را هدایت کند و نکند، او شریک در این خلاف است.

 برداشتهایی از سیره امام خمینی (ج. 5)؛ ص 187- 188

. انتهای پیام /*