ابعاد وجودی امام راحل فراوان است و به نظر حقیر مهمتر از همه بعد عرفانی معظم له است که اساس موفقیت او در همه‌ی مراحل بوده است. آن مقام توحید او که به پیروی از جد اعلایش ابراهیم خلیل، بت شکن شد و به غیر از خداوند به هیچ کس و هیچ چیز تکیه نکرد و آیه عظمای الهی در عصر کنونی بود و تمام همتش اسلام و اجرای احکام نورانی او بود و تا بود هدفش را دنبال کرد رضوان الله تعالی علیه. همت بلند او، در کنار پیش بینی‌ اش که مخصوص او بود، واقعاً استثنایی بود که توانست با درایت و پشتکار و صبر و تحمل فراوان با همه‌ی مشکلاتی که در راهش بود نهضت را ادامه دهد. از جمله حمایت از پا برهنه‌ها و اقشار ضعیف ملت، مورد توجه و سفارشش بود. راه پاسداری از نهضتش همین است که هر کس در هر رتبه و مقامی که هست در پیش برد آرمان‌ها و اهداف معظم له بکوشد و اگر غیر از این شد نهضت شکست خواهد خورد.

 

برگرفته از خاطرات مرحوم آیت الله محمد تقی مروارید، در دست انتشار.

. انتهای پیام /*