ایشان یک روحیه معنوی داشت . در روضه هایی که به طور خصوصی در شهر قم تشکیل می شد، شرکت می کرد و به یاد ائمه معصومین (ع) اشک می ریخت و شیفته ایشان بود. در مدح و منقبت امیرالمومنین (ع)، کوچک ترین مسامحه ای به خودش راه نمی داد. در روضه حضرت زهرا(س) جوری گریه می کرد که صورتش پر از اشک می شد. حاج آقا مصطفی آدم وارسته ای بود.

برگرفته از خاطرات مرحوم آیت الله خلخالی

. انتهای پیام /*