‏موجودیت شورای انقلاب به عنوان اولین و بنیادی ترین ارکان قدرت سیاسی و عالی ترین نهاد تصمیم گیری در کشور، در تاریخ22 دی ماه 1357 و به فاصله یک ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی با پیام امام رسما اعلام شد.‏

‏شورای انقلاب اسلامی تا اردیبهشت سال 1359 نقشی بسیار مهم در قانونگذاری و اداره امور کشور را برعهده داشت. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که از اعضای اولیه و موثر شورای انقلاب بوده خاطره ای از چگونگی تشکیل این شورا را بیان کرده است که در ادامه از نظر خوانندگان محترم می گذرد:‏

‏ ‏

‏ ‏C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\shora.5.jpg

‏با گسترش راهپیماییها، تظاهرات و اعتصابهای مردمی در اکثر نقاط کشور، ضرورت ‏‎‎‎هدایت، سازماندهی و اداره این کار بیش از پیش مشخص شد. به همین خاطر، بحث ‏‎‎‎تشکیل شورای انقلاب، ابتدا در جمع ما ـ که در انقلاب با هم همکاری می کردیم و ‏‎‎‎خطبه های منظمی داشتیم ـ مطرح شد. ‏

‏به آقای مطهری ـ که می خواستند در پاریس خدمت امام برسند ـ گفتیم پیشنهاد ‏‎‎‎تشکیل شورای انقلاب را به امام بگویند؛ ایشان نیز، چنین کردند. امام هم ـ که گویا ‏‎‎‎خودشان از قبل در فکر تشکیل هیأتی برای مشورت دادن به ایشان بودند، اما شرایط را ‏‎‎‎مساعد نمی دیدند ـ تشکیل شورا را در این مرحله از مبارزات، پذیرفتند و پنج نفر را‎‎‎‏ انتخاب کردند که شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، آقای موسوی اردبیلی و ‏‎‎‎بنده بودیم. همچنین دستور دادند افراد جدید، با پیشنهاد این جمع به اتفاق آراء و ‏‎‎‎تصویب ایشان اضافه شوند. ‏

‏ما در حال بررسی نفرات مورد نظر برای پیشنهاد به امام بودیم که ایشان طی نامه ای ‏‎‎‎که در تاریخ 14 آبان 1357 به آقای بهشتی نوشتند، از تأخیر در معرفی افراد دیگر گله ‏‎‎‎کردند و خواستار تسریع در این امر شدند. ‏‎‎‎

‏ایشان حتی در نامه دیگری به آقای حسین نوری همدانی با بیان شرایطی برای ‏‎‎‎اعضای شورای انقلاب، از وی خواستند که در قم مطلب را مطرح و بی درنگ... حداقل ‏‎‎‎ده نفر را تعیین و به ایشان معرفی کنند. خود ما در اولین قدم با آقای مهدوی کنی صحبت کردیم و پس از تأیید امام، ایشان به ‏‎‎‎جمع ما پیوست و بعد هم به همین ترتیب، آیت اللّه طالقانی و آیت اللّه خامنه ای به ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ عضویت شورا در آمدند. ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Pictures\اعضا.jpg

اعضای شورای انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏این شورا که اداره مبارزات انقلابی را با موافقت و دستور رهبری بر عهده داشت، ‏‎‎‎در آغاز فعالیت، هفته ای یک بار و سپس دوبار به صورت مخفی در منازل اعضا، تشکیل جلسه می داد و تصمیمات آن در زمینه چگونگی تظاهرات، اعتصاب ها، ‎‎‎‏ راهپیماییها و در مواردی پس از تأیید امام، به اجرا درمی آمد. البته جمع آوری پول از ‏‎‎‎مؤمنین برای رسیدگی به وضعیت اعتصاب کنندگان و تأمین مالی نیروهای انقلابی و حتی رفع نیازهای مالی مردم مستأصل و نیازهای مبارزاتی در فرانسه، از جمله کارهای ‏‎‎‎دیگرمان بود. ‏امام برای هیچ یک از اعضای شورا، حکمی صادر نکردند و به خاطر مسائل امنیتی، ‏‎‎‎نام اعضاء و محل تشکیل جلسه های شورای انقلاب، سری بود و به همین دلیل تا زمان ‏‎‎‎پیروزی انقلاب و حتی، تا مدتی بعد از پیروزی، از ضبط و ثبت مذاکرات جلسه های ‏‎‎‎شورای انقلاب، خودداری شد؛ هر چند که ما با توجه به سوابقی که از دوران مبارزه ‏‎‎‎‎ داشتیم، مطمئن بودیم که وجود این شورا و نقش آن در اداره مبارزات، از نگاه رژیم،‎‎‎‏ پنهان نمی توانست باشد. ‏‎‎‎

‏ ‏

‏کتاب‏‎ ‎‏امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی‏‏، صص:62-61‏

‏ ‏

‏ ‏


. انتهای پیام /*