هنگامی که جمعی از خبرنگاران رادیو تلویزیون آموزشی و یک نفر از بیماران کلیوی خدمت امام رسیدند، خبرنگاران از حکم شرعی پیوند اعضاء‏ (کلیه و... ) از محضر امام استفسار کردند. امام فرمودند: اگر پیوند عضو سبب رهایی انسانی از مرگ گردد مردم مسلمان در چنین مواقعی به نجات اشخاص بشتابند.

منبع: روزنامه کیهان – 30 / 3 / 58 – ص 2 – مصاحبه گروهی از خبرنگاران

. انتهای پیام /*