امام در نجف می ‏‏‏‏فرمودند هیچ‏کس حق ندارد از اینجا تلفن زیادی بکند. البته تلفن داخل نجف را اجازه می ‏‏‏‏دادند، اما به کربلا یا جای دیگر نمی‏ توانستیم تلفن بزنیم. زیرا آن را تحریم کرده بودند. حتی به حاج احمد آقا فرموده بودند که حق نداری به تهران یا جای دیگر تلفن بکنی. ولی اگر در مسیر انقلاب تلفن می‏‏‏‏ شد مثلاً می‏‏‏‏ خواستیم خبری از ایران بگیریم یا اعلامیه‏ ای را منتشر کنیم اجازه می‏‏‏‏ دادند. یکبار که حاج احمد آقا تلفن هایی کرده بود و احتمال می ‏‏‏‏داد امام راضی نباشند، ناچار شد از جایی پول بگیرد و برای چند تلفن شخصی به آقای رضوانی که مسؤول کارهای مالی امام بود بدهد.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج 4، ص 133

. انتهای پیام /*