امام بعد از نماز شب قرآن می‏ خواندند تا هنگام نماز صبح. پس از نماز صبح نیز قرآن می‏ خواندند. ایشان در هر فرصتی که بین کارها فراغت داشتند بین کار، قرآن قرائت می ‏کردند و روزانه هشت مرتبه قران می‏ خواندند. امام ماهی یک مرتبه قرآن را تمام می‏ کردند.

منبع: روزنامه رسالت - 9 / 3 / 72.

. انتهای پیام /*