امام اگرچه خود فقیه اصولی عالی قدر و بی‏ نیاز از درس دیگران بودند، ولی به‏ احترام آقای بروجردی و تقویت ایشان، در گوشه‏ ای از مجلس درس خارج اصول مرحوم‏ آقای بروجردی حاضر می‏ شدند، و این در حالی بود که ما طلاب، به امام و آیت‏ الله‏ بروجردی یکسان نگاه می‏ کردیم.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج 6، ص 57.

. انتهای پیام /*