شبی که امام از تهران به قم بازگشتند و رژیم ایشان را آزاد کرد، به عرض ایشان رسید شما در تهران که تشریف داشتید رژیم کارهایی می‏ کرد که مرجعیت شما را زیر سؤال ببرد و جنابعالی را از مقام مرجعیت به زیر بکشاند. امام فرمودند پانزده خرداد را این توطئه‏ گرها دیدند، بعد شنیدم امام برای این  یک جمله استغفار کردند. بعد که امام تبعید شدند فرمودند مثل اینکه در آنجا من از خدا غافل شدم که گفتم پانزده خرداد و مردم پشتیبان من هستند.

منبع: نماز جمعه تهران -  مورخه 13 / 3 / 73.

. انتهای پیام /*