امام روزی هفت بار ادوکلن مصرف می‏‏ کنند. چون بین دو نماز مستحب است که عطر مصرف شود. همین طور بین دو نماز مستحب است که ریش را شانه کنند، شانه در جانمازشان هست. امام تسبیح را به صورت خاصی بالای سجاده می‏‏ گذارند. نه همین طور که هر کجای سجاده باشد. چون آن هم مستحب است. بعد بلند می‏‏ شوند و می ‏‏آیند به اطاق دیگر که ادوکلن بزنند، بعد بر می‏گردند دومرتبه سر نماز.

منبع: برداشتهایی ازسیره امام خمینی(س)، ج2، ص 162

. انتهای پیام /*