امام در مورد استفاده از امکانات زندگی، هم راجع به خودشان و هم راجع به اهل منزل جز به قدر ضرورت استفاده نمی‏ کردند. وقتی که ایشان در نجف بودند مانند سایر طلبه ‏‏‏‏ها یخچال نداشتند. حتی راضی نشدند که شیخ نصرالله خلخالی از پول خودش برای منزل ایشان یخچال بخرد. خود امام تا دو سال با این کلمنهای دستی کوچک آب می‏‏ خوردند و یخچال بزرگ نداشتند و می‏‏ فرمودند: «طلبه‏‏‏‏ ها ندارند.» پس از دو سه سال که وضع شهریه طلاب بهتر شد و همه قادر شدند که یخچال بخرند، امام فرمودند: «حالا که همه دارند شما هم بیاورید و بگذارید.»

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج 2، ص 44.

. انتهای پیام /*