مرحوم حاج ‏آقا مصطفی می‏‏‏‏ بایست هفته به هفته به خدمت آقا می‏‏‏‏ آمد و خرج هفته ‏اش را می ‏‏‏‏گرفت و به هیچ وجه امام مخارج اضافه به او نمی‏ داد. لذا وقتی ایشان خواست به مکه برود با پول خانه‏ ای که در قم فروخته بود و مقدار پولی که از خانمش بود، به مکه رفت.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی – ج 4، ص 133.

. انتهای پیام /*