یک وقت یکی از آشنایان به منزل آمد و چون نسبت به مسأله ‏ای معترض بود کمی بلند صحبت می ‏کرد و نظرات خود را ابراز می‏ نمود. امام با اینکه در دوران کسالت و نقاهت بسر می‏ بردند با آرامش و ملایمت به او فرمودند: «چرا ناراحتی می ‏کنید؟ حالا بیایید با هم صحبت کنیم، بالاخره یک جوری با هم کنار می‏ آییم».

منبع: مجله حضور،  ش 1،  ص 218.

. انتهای پیام /*