امام همیشه در سلام مقدم بر دیگران بودند و همواره وقتی وارد بر افراد می ‏شدند قبل از اینکه آنان سلام کنند ایشان سلام می‏ کردند. امام با آن عظمت که تمام قدرت ها از شنیدن نامشان به وحشت می‏ افتادند آنقدر رئوف و مهربان بودند که حتی اگر مواجه با بچه‏ ها می‏ شدند به آنها سلام می‏ کردند.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی،  ج 3،  ص 30.

. انتهای پیام /*