یک روز که با امام مشغول قدم زدن بودم ایشان در مقابل یک ساقه گل محمدی ایستادند و گفتند: علی که می‏‏ آید دستش را به این گل بزند، تیغ دستش را می ‏‏برد. سر این تیغ را شما ببرید که نرم باشد و تیغ دست علی را اذیت نکند. از قضا باغبانی که به گلها می‏‏ رسید، تمام تیغ های آن ساقه را از بالا تا پایین زد. بعد که ایشان دیدند، با تأثر گفتند: چرا این طور کرده این آقا و همه را زده؟ من فقط آن یک تیغ را که پایین بود گفتم بزند. چرا به این گل آسیب رساند؟

منبع: پا به پای آفتاب(جدید)، ج 1، ص 187.

. انتهای پیام /*