پس از پانزده خرداد که امام از زندان آزاد شدند و در قیطریه بودند، آیت الله مرعشی که به دیدن ایشان آمده بودند پرسیدند: «وقتی می‏ بردنتان نترسیدید؟» امام فرمودند: نخیر اصلاً نترسیدم، حتی توی راه که می‏ رفتیم من استنباط کردم که اشاره کردند به طرف دریاچه حوض سلطان(دریاچه نمک) – آن موقع شایع بود که کسانی که مخالفتی با شاه یا حکومت می ‏کردند و یا اگر در ارتش مخالفی پیدا می‏ شد، آنها را می‏ آوردند و در دریاچه نمک می ‏انداختند – لذا احساس کردم اشاره کردند به آنجا آن وقت هم، والله نترسیدم.

منبع: مجله ندا، ش 1، ص 29.

. انتهای پیام /*