خواب امام در ساعت معینی شروع می‏‏ شد. ایشان رأس ساعت دو نیمه شب جهت اقامه نماز شب، از خواب بر می‏ خواستند.

در طول مدتی که امام در بیمارستان تحت مداوا و مراقبت درمانی قرار داشتند و علی‏ رغم اینکه پزشکان به منظور خواب رفتنشان به ایشان دارو داده بودند لیکن امام به همان شکل، رأس ساعت دو نیمه شب از خواب برخاسته و جویای وقت مربوط به اقامه نماز شب می ‏‏شدند و این نشانی از نظم و ترتیب و دقت عمل در برنامه ‏ریزی های زندگی ایشان بود.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، ویژه  اربعین سال 68.

. انتهای پیام /*