تا آغاز انقلاب امام تلفن در منزل نداشتند. شهرستانی ها اعتراض داشتند که ما نیاز به ارتباط با شما داریم و شما تلفن لازم دارید اما آقا می‏‏‏‏ فرمودند: «پول بیت‏ المال خرج رساله و تلفن من نشود.» سرانجام یک نفر بازاری متدین، تلفنی به نام امام خرید و در منزل ایشان نصب کرد.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی – ج 5، ص 90.

. انتهای پیام /*