‏ ‏

12 فروردین‏ ‏‏یکی از به یادماندنی ترین روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است، در این روز با رای اکثریت قاطع مردم، ‏‏نهال انقلاب اسلامی که با نثار ‏‏خون بهترین فرزندان ایران‏‏ رشد کرده بود، به ثمر نشست و ‏‏نظام سیاسی کشور پس از بیست و پنج قرن از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست و نظام مقدس ‏جمهوری اسلامی‏ ‏‏ایران استقرار یافت‏‎.‎‏ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه کوشندگان راه عزت و سرافرازی میهن، توجه خوانندگان محترم را به خاطره ای از مرحوم دکتر سیدصادق طباطبایی جلب می نماییم:‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\P 332.jpg

‏ ‏

‏در مقابل‌ عنوان ‏‏«جمهوری‌ اسلامی» ‏‏در انتخابات عده‌ای‌ شعارهای‌ انحرافی‌ مثل‌ جمهوری‌ دمکراتیک‌ خلق‌ مطرح‌ می‌کردند معترض‌ بودند، چرا‏‎‎‎‎‎‎‎‎‏ سوال‌ رفراندوم‌ تک‌ گزینه‌ای‌ می‌باشد. دو روز به‌ موعد رفراندوم‌ مانده‌ بود که‌ مطلب‌ را به‌ امام‌ گفتم، امام‌ به‌ من‌ دستور دادند: برای رفع‌ این‌ بهانه‌ بگویید کسانی‌ که‌ چیز دیگری‌‏‎‎‎‎‏ غیر از جمهوری‌ اسلامی می‌خواهند پشت‌ آن‌ برگه‌ قرمز (یا نه) بنویسند، چه‌ سیستمی‌‎‎‎‏ را می‌خواهند. این‌ موضوع‌ هم‌ ناشی‌ از درایت‌ امام‌ بود. ‏

‏ ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\ray.jpg

‏ ‏

‏نتیجه‌ این‌ تدبیر آن‌ شد که‌ ‏‏فقط‌ 413 رای‌ به‌ جمهوری‌ دموکراتیک‌ خلق‌ داده‌ شد‏‏. همین‌ امر مهندس‌ بازرگان‌ را بر آن‌ داشت‌ تا در یک‌ سخنرانی‌ تلویزیونی‌ خطاب‌ به‌ آنان‌ که‌ می‌خواستند در حکومت‌ سهیم‌‎‎‎‏ باشند، بگوید: لااقل‌ به‌ اندازه‌ کوپن‌تان ادعا داشته باشید! یک نامه جالبی هم‌ از یک‎‎‎‏ خانم‌ مسلمان‌ هلندی‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌ بود که‌ گفته بود ما اعتقاد داریم اسلام حدّ و مرز ندارد و من‌ دلم‌ می‌خواهد به‌ این جمهوری اسلامی‌ رای‌ بدهم، اما ایرانی‌ نیستم‌ و‎‎‎‏ سفارت‌ و کنسولگری هم نمی‌پذیرند رای‌ بدهم، من‌ چگونه‌ می‌توانم‌ نظر خودم‌ را‎‎‎‏ اعمال‌ کنم. به این‌ نامه، پاسخ‌ کتبی‌ داده‌ شد، اما این‌ مطلب‌ را هم‌ در تلویزیون‌ عنوان‌ ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ کردم که خیلی‌ اثر گذاشته‌ بود، نظیر این‌ مسایل‌ زیاد بود. مثلاً از تبلیغات‌ سوئی‌ که‎‎‎‏ بوقهای استکباری می‌کردند، در مورد حقوق‌ اقلیتهای‌ مذهبی‌ بود. من‌ از روی‌ قانون‌‎‎‎‏ اساسی‌ مطالبی‌ را می‌خواندم‌ که‌ حکایت‌ از تامین حقوق‌ آنها می‌کرد. با نمایندگان‌ اقلیت‌‎‎‎‏ آشوری‌ هم‌ در وزارت‌ کشور گفتگو کردم. آنها طی بیانیه‌ای اظهار اشتیاق می‌کردند که‎‎‎‏ در رفراندوم‌ شرکت کنند که همین‌طور هم‌ شد و بیانیه‌شان‌ را قرائت‌ کردم. برنامه آخر‎‎‎‏ تلویزیونی من، در شب‌ رفراندوم‌ بود. قبل‌ از نماز مغرب‌ و عشاء در مسجد نظام‌ آباد‎‎‎‏ سخنرانی داشتم‌ که‌ دائم‌ در حین‌ پاسخ‌ به‌ سوالات‌ به‌ ساعتم‌ نگاه‌ می‌کردم‌ و می‌گفتم‎‎‎‏ باید بروم‌ و خودم‌ را به‌ ساعت‌ خبر برسانم. همه‌ حاضرین‌ در مسجد گفتند سلام‌ ما را‎‎‎‎‎‎‏ به‌ ملت‌ برسانید. اتفاقاً در آغاز برنامه‌ گفتم‌ از مسجد نظام‌آباد می‌آیم‌ و جوانهای‌ آنجا‎‎‏ خواستند سلامشان‌ را به‌ ملت‌ برسانم. ‏

آن‌ شب‌ بعد از اینکه‌ آخرین‌ قسمت‌ قانون‌ اساسی‌ را در میان‌ گذاشتم، مقداری‌‎‎‎‏ احساساتی‌ شدم‌ و گفتم‌ ‏‏امشب‌ شب‌ قدر است، امشب‌ شبی‌ است که‌ ارزشش‌ از هزار‎‎‎‏ شب‌ بیشتر است‌ و مردم‌ را تشویق‌ کردم‌ به‌ شرکت‌ در رفراندوم‌ و گفتم‌ برای‌ اینکه‌ پای‌‎‎‎‏ صف‌ معطل‌ نایستید اول‌ وقت‌ بروید. ‏‏دو روز بعد از پدرم‌ شنیدم‌ که‌ امام‌‏به‌ فاطی‌‏‎‎‎‎‎‎‎‎‏ خواهرم گفته‌ بودند که‌ آقا صادق اولاً خوب‌ حرف‌ می‌زند ثانیاً حرف‌ خوب‌ می‌زند، ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ پریشب‌ آن‌چنان‌ من‌ را تحریک‌ کرد که‌ می‌خواستم‌ همان‌ موقع‌ پا شوم‌ و بروم‌ پای‌‎‎‎‏ صندوق‌ بایستم! این‌ مطالب را خواهرم‌ نیز در خاطرات‌ خود آورده‌ است. ‏

در اولین‌ ساعات‌ روز دهم‌ فروردین‌ رفراندوم‌ با شکوه‌ هر چه‌ تمامتر آغاز شد.‎‎‎‏ حضور مشتاقانه‌ مردم‌ از همان‌ ساعات‌ اولیه‌ نمایان‌ بود. بسیاری‌ از مردم برای‌ نخستین‌‎‎‎‏ بار در طول‌ عمر خود بود که‌ در رای‌گیری‌ شرکت‌ می‌کردند. از اخبار و گزارشها و‎‎‎‏ تصاویری که‌ وجود دارد میزان‌ شور و حرارت وصف‌ناپذیر مردم، حتی‌ اقلیتهای‌ مذهبی‌‎‎‎‏ کاملاً پیدا است. روز اول‌ آنچنان تراکم‌ جمعیت‌ زیاد بود که‌ ما نتوانستیم‌ به‌ بعضی‌  ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ مناطق‌ بخصوص‌ مناطق مرزی‌ تعرفه‌ لازم‌ رابه‌ حد کافی‌ بفرستیم. ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\ray5.jpg

‏ ‏

‏نزدیک‌ غروب‌ بود که‌‎‎‎‏ با دفتر امام در قم‌ تماس‌ گرفتم‌ و ‏‏ایشان‌ اجازه‌ دادند که‌ 24 ساعت‌ دیگر مدت‌‎‎‎‏ رای‌گیری را تمدید کنیم. ‏‏ما یک‌ پل‌ ارتباطی‌ بین‌ مراکز استانها و شهرهای‌ بزرگ‌ بر قرار‎‎‎‏ کردیم‌ و با هواپیما و هلیکوپتر و خیلی‌ جاها با قاطر برگه‌ها را به جاهایی‌ که‌ نرسیده‌‎‎‎‏ بود رساندیم. باز هم‌ گزارشهایی می‌رسید که‌ گروههای ضد انقلاب چریکهای‌ فدایی‌‏‎‎‎‎‏ خلق‌ و مجاهدین‌ خلق‌ اقداماتی‌ کرده‌ بودند و برگه‌ها را از بین‌ برده‌ بودند.

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\ray4.jpg

‏ ‏

‏ماموران‌ وزارت‌ کشور با صندوقهای سیار به‌ بیمارستانها و زندانها هم می‌رفتند، از‎‎‎‏ نکات‌ جالب‌ اینکه امیرعباس‌ هویدا در زندان در خواست کرده بود رای‌ بدهد که‌ برگه‌ به‌ او داده‌ شد و او هم‌ رای‌ آری‌ به‌ جمهوری اسلامی داد. ‏

‏بلافاصله‌ پس‌ از اتمام ساعات رای‌گیری‌ شمارش‌ آراء آغاز شد. یادم است در حالی‌ که‌ نتایج‌ آراء را از نقاط‌ مختلف‌ دریافت می‌کردیم اطلاع دادند که‌ چریکهای‌ فدایی‌ یا‎‎‎‏ عده‌ای‌ مسلّح‌ قصد دارند به ستاد انتخابات حمله‌ کنند. عده‌ای‌ از کارکنان‌ ترسیده‌ بودند. من‌ گفتم‌ به‌ نظر می‌رسد جنگ روانی باشد.‎‎‎‏ ولی‌ بالاخره‌ حرکت مذبوحانه‌ و بی‌ثمری انجام دادند. علی‌رغم آن‌ شمارش‌ آراء ادامه‌ یافت. ‏

‏ ‏‏ ساعت ‌2ـ 5‌ / ‌1 بعد از نیمه‌ شب‌ بود که‌ نتایج‌ جمع‌آوری‌ شد. با وجود این‌ که در‎‎‎‏ برخی‌ از شهرها رای‌گیری‌ انجام‌ نشده‌ بود و به‌ برخی‌ نقاط هم‌ برگه رای‌ نرسیده‌ بود، اما‎‎‎‏ روی‌ برخی‌ اطلاعات، تخمین‌ ما این‌ بود که‌ 94 درصد واجدین‌ شرایط‌ در رفراندوم‌ شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی‌ نداشتیم، اما بر اساس‌ تعداد تعرفه‌ها و‎‎‎‏ اطلاعات دیگر جمعیتی‌ این‌ درصد را به‌ دست‌ آوردیم‌ که‌ خوب‌ یک‌ امر بی‌سابقه‌ای بود. ‏


‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\ray6.jpg

‏ ‏

‏ ‏‎‎‎‏من‌ بلافاصله‌ برای ارائه‌ گزارش به امام شبانه به قم رفتم، دیر وقت بود و ایشان خواب‌‎‎‎‎‏ بودند. منزل‌ خواهرم‌ رفتم. ایشان گفت‌ بهترین موقع قبل یا بعد از نماز صبح‌ است. آنجا  ‏‎‎‎‎‏نشستیم‌ و به گعده‌ای گذراندیم و نزدیکی های سحر رفتم‌ خدمت‌ امام. اولین‌ جمله‌ای‌ که‌‎‎‎‏ بعد از احوالپرسی‌ گفتم‌ این بود که، تصور نمی‌کنم‌ در طول‌ تاریخ‌ و حتی‌ از این‌ به‌ بعد‎‎‎‏ نه‌ تنها در این کشور که‌ حتی‌ در هیچ‌ کجای‌ جهان‌ یک‌ چنین‌ رای‌گیری‌ و مراجعه به‎‎‎‏ آراء مردم‌ با چنین‌ نتایجی‌ صورت‌ بگیرد. ‏


‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\ray8.jpg

‏ ‏

‏بعد اضافه کردم‌ با وجود تشکیلات خلق‌‎‎‎‏ الساعه و ناقص، توانستیم‌ در مدت‌ کوتاه‌ یعنی‌ کمتر از 25 روز از تعیین‌ زمان‌ برگزاری‌‎‎‏ تا اعلام‌ نتیجه، رفراندوم‌ را برگزار کنیم و سپس نتیجه‌ را اعلام‌ کردم‌ که 94 درصد  ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ واجدین‌ شرایط‌ در رای‌گیری شرکت‌ کرده‌ و2/98 درصد رای آری به‌ جمهوری‎‎‎‏ اسلامی داده‌اند. ‏‏ایشان‌ هم‌ تایید کردند که‌ این‌ امر در دنیا بی‌سابقه‌ است‌ و در ایران هم‎‎‎‏ دیگر تکرار نخواهد شد‏‎.‎‏ ‏


‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\ray7.jpg

‏ ‏

‎‎‎‏بعد از این که این‌ آمار را ارائه‌ دادم‌ و گزارشی‌ از روند تشکیلاتی‌ رفراندوم به اطلاع  ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ ایشان رساندم، ایشان‌ لبخندی‌ زدند که‌ حاکی از رضایتشان‌ بود. اسناد را ارائه‌ کردم‌ و امام‌ صحّت‌ انتخابات را تایید کردند. من‌ درخواست کردم‌ پیامی‌ هم‌ بدهند، ایشان‌ پس‌ از نماز صبح‌ پیام‌ را نوشتند و به‌ من دادند و من‌ برگشتم‌ تهران.

‏ ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\P 330 (2).jpg

‏ ‏

‏ ‏منبع: خاطرات سیاسی، اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، ج3، صص: 305-297

‏ ‏

‏ ‏

. انتهای پیام /*