امام غیر از کتب فقهی و علمی چاپ شده، دهها جلد کتاب دیگر از تألیفات بسیار نفیس و برجسته در زمینه‏ های مختلف علمی و در سطح عالی تحقیق داشتند که هیچ گونه اقدامی برای چاپ آنها نمی‏ کردند. اوج وارستگی و زهد امام در حدی بود که ایشان هیچ گونه دلبستگی حتی به مجموعه‏‏ ها و مؤلفات علمیشان نداشتند. اگر برایشان خبر می‏‏ آوردند که تمام اینها را ساواک برده یا بعد خبر می ‏‏دادند که همه آنها به دست آمده ‏اند هیچ احساس غم یا شادی نمی ‏کردند.

منبع: در سایه آفتاب، ص 31.

. انتهای پیام /*