بسیار اتفاق می ‏‏افتاد که افرادی مانند مرحوم آقای لواسانی زود به زود به محضر امام تشرف می‏‏ یافتند و وجوه شرعیه را طی چک بانکی به‏ طور مستقیم تقدیم می‏‏ کردند، امام آن را بلافاصله در اولین فرصت جهت واریز به صندوق و حساب به ما تحویل می‏‏ دادند، حتی گاهی که هنگام تشرف ما، در اثر تعدد و کثرت کارهای دفتر فراموش می‏‏ کردند، چند لحظه بعد از آن که مرخص می‏‏ شدیم مجدداً با زنگ ما را احضار فرموده و چک را تحویل می‏‏ دادند. امام هیچ وقت حتی یک چک یا یک امانت را بدون دلیل برای یک روز پیش خودشان معطل نمی‏ گذاشتند. 

منبع: در سایه آفتاب، ص 187 و 188.

. انتهای پیام /*