‏انقلاب اسلامی ‏‏مردم ایران که با رهبری ‏‏حضرت امام خمینی (س) ‏‏به پیروزی رسید، از همان آغاز با انواع توطئه های براندازانه دشمنان داخلی و خارجی مواجه شد اما کینه و عداوت دشمنان این مرزوبوم با رهبری پیامبرگونه رهبر امت (ره) با شکست مواجه شد. در طول ‏دفاع مقدس‏ ‏‏نیز رهبری راهبردی آن حضرت با رهنمودها و فرماندهی و پشتیبانی معنوی ایشان ادامه یافت و دشمن را ناکام گذاشت. ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس توجه خوانندگان محترم را به خاطره ای شنیدنی جلب می نماییم. ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\defa25.jpg

‏ ‏

اوائل جنگ بود و بعد از واقعه هویزه. دشمن اصرار داشت که برای‏‎‎‎‎‎‎‎‎‏ چندمین بار، مرتبه ای دیگر هم سوسنگرد را به تصرف در آورد. کارها گره‎‎‎‏ خورده بود. نمی دانستیم چکار می کنیم. جبهه سوسنگرد محوربندی شده و هر محوری را رزمندگان یک استان تامین و پدافند می کردند. در این گیرودار‎‎‎‏ با آقای رحیم صفوی که به عنوان فرمانده در محل گلف مستقر بود، تماس‎‎‎‏ گرفته و گفتم که با همه سختی شرایط ما می مانیم و می جنگیم. اگر از دستتان ‏برمی آید، برای ما کمک بفرستید؛ در غیر این صورت برای ما پیغام ندهید که‎‎‎‏ عقب نشینی داشته باشیم. ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\سردار غلامپور 2.jpg

‏ ‏

‏ ‏‏پس از آن مسئولین گروهها و تیم های عملیاتی را‎‎‎‏ جمع کرده و از خطرات احتمالی و اهمیت کار برای آنها توضیح دادم. خیلی‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ جالب بود که می دیدیم اکثر آنها اظهار می داشتند که مگر ممکنست که ما از‎‎‎‏ اینجا برویم، زیرا در آن صورت حضرت امام ناراحت می شوند و ما به هیچ‎‎‎‏ عنوان ناراحتی آن بزرگوار را نمی توانیم تحمل کنیم. ما خطرات را به جان‎‎‎‏ می خریم تا خیال امام (س) راحت باشد. بالاتفاق از ما خواستند که پیام‎‎‎‏ ماندگاری و استقامتشان را به حضرت امام برسانیم. البته در رابطه با وضع این‎‎‎‏ محور و حل معضل آن، ائمه محترم جمعه ای نظیر ‏‏شهید مدنی‏‏، ‏‏شهید صدوقی‏‎‎‎‏ و ... به حضرت امام متوسل شده بودند. امام هم پیغام داده بودند که «به بچه ها‎‎‎‏ بگوئید استقامت کنند، ما کمک برایشان می فرستیم». نکته جالب توجه اینست‎‎‎‏ که ارتباط قوی معنوی بین امام و رزمندگان باعث شده بود که قبل از اعلام آن ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏پیام، آنها روح پیام را دریافت کرده و در جهت آن قدم برداشته و خواست‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ امام را انجام می دادند. طبیعی است که نفوذ فوق العاده معنوی امام روی افراد‎‎‎‏ و علاقه خالصانه آنها به آن حضرت چنین اثراتی داشت. پس از خواندن پیام، شور و ولوله ای عجیبی در آن محور ایجاد شد و ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ بچه ها در کمترین زمان ممکن بسیج و آماده شدند.

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\سردار غلامپور.jpg

‏ ‏

‏ ‏‏منبع: کتاب امام و دفاع مقدس، صص: 102-101 (خاطره ای از سردار احمد غلامپور)‏

. انتهای پیام /*