‏هشت سال ‏دفاع مقدس‏ ‏‏جنگی برای دفاع از آئین و ارزشهای متعالی انسانی و دفاع از کیان میهن عزیزمان ایران بود. جنگی که فرمانده اش، رهبری، فرماندهی و حتی پیش بینی هایش همه پیامبرگونه بود. ‏‏امام خمینی (ره) ‏‏با درک عمیق از تحولات منطقه ای و جهانی و ایمان و اتکال به امداد الهی و وفاداری و پشتیبانی ملت بزرگ ایران، سکان هدایت چنین دفاع مقدسی را به عهده داشتند. به روح بلند امام امت (ره) و ‏‏شهیدان ‏‏هشت سال دفاع مقدس درود می فرستیم و توجه شما را به دو خاطره کوتاه جلب می نماییم:‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\defa3.jpg

‏ ‏

‏ این ‏‏پیرمرد روشن ضمیر ‏‏که در خانه محقرش مثل کسی است که بر بام دنیا نشسته و همه‎‎‎‏ این توطئه ها را می بیند. یک لحظه نگذاشت این مردم دچار ناراحتی روحی بشوند. از همان روز اول فرمودند که: ‏‏«صدام با پای خودش به دام افتاده و باید برود.» ‏‏همان روز ‏اول، فرمودند: ‏‏«ما در جنگ پیروزیم و سیلی به صدام بزنیم که نداند چه کند!»‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\DEFA30.jpg

‏ ‏

‏عراق روزهای اول پیروز بود؛ اگر یادتان باشد، محاسبات دیگری هم کرده بودند،‎‎‎‏ جزیره های ایرانی خلیج فارس را هم تقسیم کرده بودند و آن کشورهای کوچک هم، به خیال خودشان دنبال آن جزیره ها بودند. ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\defa32.jpg

‏ ‏

مقاومت ما شروع شد. دفاع ما شروع شد. ‏‏امام دستور بسیج عمومی را دادند‏‏، مردم‎‎‎‏ وارد نبرد شدند. ارتش که ضربه خورده بود، تعادلش را به دست آورد و نیروی هوایی،‎‎‎‏ در آن روزها خیلی کار می کرد، به جای نیروی زمینی هم، جنگید؛ یعنی ‏در جبهه ها، ‏‏ما به‎‎‎‏ جای آنکه از زمین بجنگیم، در هوا می جنگیدیم ‏‏و جلو اینها را می گرفتیم تا نیروی زمینی‎‎‎‏ جمع و جور شد. سپاه پاسداران و بسیج وارد میدان شد و در مردم، هر کس، هر چیزی‏‎‎‎‏ داشت، برداشت و به جبهه رفت. ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\defa31.jpg

‏ ‏

‏منبع: کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، صص:318-317 ‏

. انتهای پیام /*