امام معمولاً در مجالس سکوت اختیار می‏ کردند، مگر موقعی که کسی از ایشان چیزی می ‏پرسید. برخلاف بعضی که وقتی کسی خدمتشان می ‏رسد، شروع می‏ کنند به صحبت کردن که بله نظریه من چنین و چنان است. امام ساکت می‏ نشستند، اگر کسی چیزی می‏ پرسید جواب می‏ دادند آن هم جواب های حساب شده.

منبع: پا به پای آفتاب، ج 3، ص 271.

. انتهای پیام /*