روزی یکی از دوستان که در اثر برخورد ناخوشایند فردی تازه وارد در مسیر ناراحت شده و برگشته بود، امام در اولین لحظاتی که مشرف شدیم سراغ ایشان را گرفتند که موضوع به عرض رسید. بلافاصله با تبسمی تأثرآمیز و محبت‏ انگیز فرمودند: «اگر کسی ایشان را ناراحت کرده چرا با ما قهر کرده ‏اند؟» او هم با اطلاع از اظهار محبت امام، متأثر و طبق روال به کار خود ادامه دادند.

منبع: در سایه آفتاب، ص 104.

. انتهای پیام /*