یکبار حاج احمد آقا به مجلس تلفن کرده و گفتند امام فرمودند در نطق های قبل از دستور بیشتر روی فداکاری های نیروی هوایی و خلبانها تکیه شده است ضمن اینکه ایشان از شهامت و رشادت و فداکاری خلبانها بسیار خوشحال و راضی هستند ولی این رضایت را به طور یکنواخت نسبت به تمام ارتش اعم از زمینی، دریایی، هوایی و سپاه و ژاندارمری دارند. لذا فرموده ‏اند دقت شود تفاوتی در برخوردها نباشد.

منبع: روزنامه اطلاعات -  5 / 7 / 59.

. انتهای پیام /*