یکی از آقایان نامه ‏ای به امام نوشته بود و جهت ساختمان سازی مدرسه علمیه کمک خواسته بود. امام فرمودند چه شده همه برای خودشان دکان باز می‏‏ کنند. بعد در جلسه‏ ای دیگر فرمودند من خوف این را دارم که این ساختمانها به حیثیت معنوی حوزه‏ ها لطمه وارد کند.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی – 4 / 8 / 72

. انتهای پیام /*