بعد از پخش سرود شهید مطهری حضرت امام ما را دعوت کردند تا به دیدارشان برویم. آن روز که خدمت حضرت امام رسیدیم، ما را خیلی مورد لطف قرار دادند. قبلاً به ما گفته بودند که شما اگر دستشان را می‏بوسید، صورتشان را نبوسید، ایشان هم صورت شما را نخواهد بوسید. درست برعکس شد. ما دست ایشان را بوسیدیم و سر تک تک ما را گرفتند آوردند جلو و پیشانی ما را بوسیدند و ما هم ایشان را بوسیدیم. اصلاً یک حالت معنوی خاصی در آن سالن پیش آمد و یک احساسات خاصی بر ما حاکم شده بود. به هر حال داشتیم فکر می‏کردیم که ما حضرت امام را بغل کردیم داریم می‏بوسیم و ایشان ما را می‏بوسد. ما اهل موسیقی هستیم، نه مخترع و کاشف و ایشان این‌قدر ما را با آغوش باز پذیرا هستند. حضرت امام گفتند که این موسیقی شهید مطهری را شنیده‌ام. به من گفتند بدون شعر آن را هم گوش کرده‌ام، واقعاً خیلی زیبا ساختید. من گفتم از موسیقی آیینی مناطق غرب ایران استفاده کردم و برای ساخت موسیقی سوگ، ما موسیقی‌های آیینی فراوانی داریم و همین موسیقی آیینی، مراثی عاشورا را تشکیل می‏دهد. ایشان در خصوص موسیقی آیینی و موسیقی ابتهال اطلاعات زیادی داشتند. موسیقی ابتهال موسیقی سوز و گداز و غم و اندوه است؛ مثل موسیقی عاشورا، به این نوع از موسیقی، موسیقی سوگ هم گفته می‏شود. به هر حال ایشان ما را مورد تفقد قرار دادند و گفتند به کارتان ادامه دهید. همین راه را که دارید می‏روید ادامه دهید و من دعایتان می‏کنم و از شما حمایت می‌کنم و مشکلاتتان را با احمد مطرح کنید. سید احمدآقا موقع خداحافظی تلفن مستقیم خودش را در جماران به ما داد. ما همه یادداشت کردیم که اگر احیاناً مشکل یا مسئله‏ای برای ما پیش آمد، بتوانیم سریع ارتباط برقرار کنیم و مشکل را حل کنیم.

آن روز شهید مجید حداد عادل به عنوان مدیر وقت رادیو، حمید سبزواری به عنوان شاعر انقلابی، من به عنوان آهنگساز سرود شهید مطهری، محمد گلریز به عنوان خواننده‌ی اثر و آقای فریدون شهبازیان که آن زمان مسؤول موسیقی رادیو بود، در جمعی که خدمت امام رسیده بودیم، حضور داشتند و فقط همین تعداد وارد سالنی شدیم که حضرت امام در آن نشسته بودند. من یادم است که چند نفر روحانی همراه ما بودند و می‏خواستند داخل سالن شوند، ولی حاج احمدآقا جلویشان را گرفت و گفت نه اینها اهل موسیقی هستند و امام دستور داده‌اند آنها را تنها می‏خواهند ببینند. من همه‌ی آنها را می‏شناختم، می‌شد از طریق تلویزیون با چهره‌ی آنها آشنا شد.

. انتهای پیام /*