پرتال امام خمینی(س): امام خمینی در تاریخ 8 آبان 1357 در توصیف محل زندگی خود در  نوفل لوشاتو اینگونه نقل می کند: الآن هم پشت سر هم تبلیغات هست؛ تبلیغ پشت سر تبلیغ. فلانی در قصر ییلاقیِ آنجا هست و جوانها می‏روند پیش او در قصر ییلاقی! [خنده امام‏]، این قصر ییلاقی ماست که نداریم یک اطاقی که‏ آقایان بتوانند بنشینند! باید این طوری بایستند [خنده امام‏]...صحیفه امام، ج‏4، ص: 225

. انتهای پیام /*