‏ مرضیه حدیدچی" نمونه بارز یک زن مجاهد بود که پس از هجرت امام به پاریس در سال۱۳۵۷ به خیل یاران ایشان پیوست و وظایف اندرونی بیت امام را به عهده گرفت و لحظاتی گرانمایه را برای خود رقم زد. ایشان در خاطره ای نقل می کند: یادم هست یک شب عده ای میهمان از ایران برای زیارت امام به فرانسه آمده بودند،‏‎ ‎‏اتاقی کوچک پشت درب اتاق امام بود که من همیشه آنجا می خوابیدم، آن شب چون جا‏‎ ‎‏برای خواب کم بود، من به احترام میهمانان آنجا را به آنها واگذار کردم، به همین دلیل‏‎ ‎‏کیسه خوابم را برداشتم و آن شب را در آشپزخانه خوابیدم، امام که موضوع را فهمیده‏‎ ‎‏بودند فرمودند: ‏‏چون شما در آشپزخانه خوابیده بودید و امکان داشت سرما بخورید، شب‏‎ ‎‏خوابم نبرد.‏
‏‏ ‏‏این نکته بسیار مهم است که می بینیم امام حتی در چهار ساعت استراحت‏‎ ‎‏شبانه روزیشان هم به دیگران فکر می کنند، و خود را فارغ از مسائل آنها نمی دانند.

(منبع: پرتوی از خورشید؛ ص ۶۲)

. انتهای پیام /*