چند روز قبل از نیمه شعبان ۱۳۴۱ شمسی، در قم شهرت یافت که‏‎ ‎‏ارسنجانی وزیر کشاورزی آن روز، برای تقسیم اراضی در صحن قُم‏‎ ‎‏سخنرانی خواهد کرد. در جلسه خصوصی مراجع تصمیم گرفته شد برای‏‎ ‎‏اعتراض به این روش، روز نیمه شعبان جلوس رسمی مراجع تعطیل بماند.‏‎ ‎‏ساعت ۹ صبح روز عید شنیدیم که حضرت امام امر فرمودند درب منزل‏‎ ‎‏باز شود و به عنوان روز عید جلوس رسمی برقرار است. من هم جزء‏‎ ‎‏کسانی بودم که آن روز خدمت امام مشرف شدم. عجیب آن بود که‏‎ ‎‏دانشجویان بسیاری از دانشکده های مختلف تهران به زیارت امام آمده‏‎ ‎‏بودند و تا پاسی از ظهر گذشته در منزل امام شعارهای ضد رژیم برقرار‏‎ ‎‏بود و روز بسیار جالب و پُرمنظره ای به نظر می رسید. شب بعد بعضی از‏‎ ‎‏شبها که حال امام مساعد بود، بعد از جلوس عصر نماز مغرب و عشا را در‏‎ ‎‏بیرونی می خواندند) پس از متفرق شدن حاضرین، از امام سؤال کردم در‏‎ ‎‏جلسۀ خصوصی مراجع، نظر مبارک شما این بود که اعتراضاً جلوس‏‎ ‎‏نفرمایید، سبب چه شد؟ فرمودند دیشب به من خبر دادند که دانشجویان‏‎ ‎‏بسیاری از بعضی دانشکده های تهران عازمند در روز عید برای بر هم زدن‏‎ ‎‏سخنرانی ارسنجانی در صحن قم عکس العمل نشان دهند و من می دانستم‏‎ ‎‏این برخورد مُنجر به حرکت و احیاناً زد و خوردهای شدید خواهد شد؛‏ ‏ولی چون مسأله اصلی ما تقسیم اراضی نبود، بلکه مسأله اصلی براندازی‏‎ ‎‏رژیم است، لذا به نظرم آمد که درب خانه ها باز شود و هرگونه تظاهرات،‏‎ ‎‏به طور آزاد علیه رژیم منحوس پهلوی صورت گیرد. ‏


‏‏ ‏(منبع: صحیفه دل؛ ج ۱، ص ۱۱۴-۱۱۵) به نقل از حجت الاسلام والمسلمین سید جواد علم الهدی

. انتهای پیام /*