خانم همه افراد خانواده را دوست داشتند ولی حاج سید حسن آقا را به صورت ویژه دوست داشتند؛ همه را تحویل می گرفتند مخصوصاً بچه ها را احترام می کرد اما احساس من این است که فکر می کردند رجل و مرد خانه حاج حسن آقاست. وقتی ایشان می آمد یک مقدار ماجرا فرق می کرد. البته بقیه نوه ها را هم تحویل می گرفتند ولی احساس می شد که ایشان بزرگتر است. بزرگتری می کند. حاج حسن آقا هم پیگیر بود، مرتب زنگ می زد و رابطه اش با ما مستقیم بود پیگیری می کرد که کجای کار هستیم.

(منبع: بانوی انقلاب  در آینه خاطرات؛ ص 446)

. انتهای پیام /*