مشکل بسیار بزرگی روزهای اول اقامت امام در قم از نظر حفاظت و امنیت ایشان وجود داشت و آن این بود که امام مانع می‏‏ شدند پاسداران با اسلحه دنبال ایشان باشند. همیشه می‏‏ فرمودند: «من مأمور مسلح نمی‏ خواهم.» امام شبها به منزل فضلا و خانواده‏ های شهدا می‏‏ رفتند و مردم قم هم به مجرد اینکه می‏‏ شنیدند امام از کوچه یا خیابانی عبور می‏‏ کنند همگی از خانه‏‏ ها بیرون می‏‏ ریختند  و دور ماشین امام جمع می‏‏ شدند. حتی روی سقف ماشین سوار می‏‏ شدند تا جایی که راننده نمی‏ دانست کجا می‏‏ رود و در عین حال امام می ‏‏فرمودند: «کسی دنبال من نیاید، مردم از من محافظت می‏‏ کنند.»

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج 2، ص 75.

. انتهای پیام /*