پرتال امام خمینی: پس از تبعید امام خمینی به عراق، ایشان اولین درس خود را در بیست و سوم آبان ماه سال ۴۴ در مسجد شیخ مرتضی انصاری برگزار کردند. آیت الله محمدحسن قدیری که افتخار حضور در این مجلس را داشت در خاطره ای اینگونه نقل خاطره کرده است:

‌‌خاطرۀ جالبی که از درس امام (ره) دارم اولین جملۀ اولین درس امام در نجف است.‎ ‎‌حضرت امام خمینی (ره) بعد از مدتی تبعید در ترکیه و پشت سر گذاشتن‌‎ ‎‌رفت و آمدها و دید و بازدیدها، تدریس را شروع کردند. در مسجد شیخ انصاری که‌‎ ‎‌مملو از جمعیت بود، روی منبر دو پله ای کوچکی نشستند و همان اول دستور‌‎ ‎‌دادند تا منبری کمی بزرگتر تهیه شود. پس از آن شروع به صحبت کردند. همه منتظر‌‎ ‎‌و سراپا گوش بودند. می خواستند ببینند که امام بعد از این همه مسائل ایران و تبعید‌‎ ‎‌و زندان چه می فرمایند. امام بعد از گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم»، فرمودند:‎ ‎‌«خداوندا ما را به خودت متوجه فرما! خدایا ما را از غیر خودت منصرف گردان».‎ ‎‌من همان موقع به ذهنم آمد که این دعا دربارۀ خود امام مستجاب شده است. بعد از‌ ‎‌این دعا سخنرانی مفصلی ایراد فرمودند: که در آن مسئولیتها را به سه بعد تقسیم‌‎ ‎‌کردند و هر بعد را به طور مفصل توضیح دادند.‎

منبع: سلسله موی دوست؛ ص ۱۷۹

. انتهای پیام /*