زمانی که ماهیت بنی‏صدر برای ما روشن شده بود نسبت به او با‏ بی‏‏اعتنایی برخورد می‏‏کردیم و واقعاً از اعمال و کردار او ناراحت بودیم. یکروز بنی‏صدر قرار بود به ملاقات امام برود، با بی‏اعتنایی اعضای دفتر و حتی اعضای سپاه که مسؤولیت حفاظت از بیت را داشتند مواجه شد. وقتی امام از برخورد سرد ما با بنی‏صدر اطلاع یافتند چون هنوز موقع را مناسب با برخورد بنی‏صدر نمی‏دانستند از این برخورد ناراحت شدند و خطاب به تمامی اعضای دفتر و بیت نامه‏ای قریب به این مضمون نوشتند: «در بیت من تمامی افراد باید‏ بی‏‏طرف باشند و جانب گروهی خاص را نگیرند و در بیت من به احدی نباید توهین شود. اخلاق اسلامی باید صد در صد رعایت شود. اگر آقایان نمی‏توانند اینگونه عمل کنند شرعاً موظفند از بیت من خارج شوند» در این نامه خطاب به پاسداران بیت آمده بود: «شما باید صد در صد‏ بی‏‏طرف بوده و اخلاق اسلامی را رعایت کنید». 

منبع: مرزداران، ش 84، ص 22.

. انتهای پیام /*