بنده خودم شاهد اشکها و گریه‏ های امام برای جدا شدن افراد از جریان انقلاب بودم و می ‏‏دیدم وقتی که روحانیون، سیاستمداران، جوانان چپ زده و التقاطی راه خودشان را از فرهنگ انقلاب جدا می‏‏ کردند، امام چگونه گریه می‏‏ کردند و چگونه تلاش می‏‏ کردند که آنها را به مسیر هدایت و تقوا و فضیلت دعوت کنند. در بعضی از موارد من از واسطه‏ های مکرری بودم که از طرف حضرت امام پیغام می ‏‏بردم که امام به آنها التماس می‏‏ کردند که شما راه خودتان را از مردم و توده‏ های میلیونی جدا نکنید.

منبع: یادواره اربعین ارتحال امام، جمعیت زنان جمهوری اسلامی، تابستان 68.

. انتهای پیام /*