یار دیرین امام سید محمود دعایی خاطراتی را از آخرین روزهای اقامت امام خمینی در فرانسه نقل می کند: که بدین شرح است: بعد از هجرت امام به فرانسه من مسئولیت جریانات بیت امام را در نجف داشتم تا اینکه روز اول بهمن، حاج احمد آقا به من تلفن زد و گفت اول بهمن ۵۷ ما عازم ایران هستیم، امام تصمیم گرفته اند که به ایران بروند و فرموده اند تو هم بیا. من پشت تلفن بغضم گرفت، چون که تنها یک روحیه وفادار و یک فرد بزرگوار مانند امام می تواند در لحظات بسیار حساس و سهمگینی که بسیاری از مسائل عمدۀ نهضت و سرنوشت انقلاب، تمام ذهن ایشان را مشغول کرده است به یاد خدمتگزار کوچکی در گوشه نجف باشند؛ که حال، زمانی که هجرت سرنوشت سازشان آغاز می شود، او را هم فراموش نمی کنند و می گویند تو هم بیا. من در روز دوم بهمن خود را به پاریس رساندم که تا ۱۲ بهمن آنجا بودیم.

منبع: یادگار سپیده؛ ص ۱۰۶

. انتهای پیام /*