قسمت مهم تقوای امام، آزادمنشی و استقلال فکری او بود. ایشان هرگز از‏ اقبال و ادبار طلاب نه لذت می ‏برد و نه رنج. طلاب، شیفته محضر ایشان بودند، لذا‏ وقتی سالی چند بار در پایان سال تحصیلی یا فرارسیدن ماه رمضان یا ایام محرم یا‏ تعطیلات تابستان نصیحت می‏ کرد، نصیحتش هم برای ما یک درس بود و ما همان‏طور‏ که درس امام را ضبط می‏ کردیم، نصیحتشان را هم به عنوان یک درس اصلی ضبط‏ می‏ کردیم.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی؛ ج 4، ص 11.

. انتهای پیام /*