پرتال امام خمینی (س): در این موارد من به دلیل خاص خودم، تاکتیکی داشتم که شاید برای بعضی ها نا خوشایند بود و حمل بر خودخواهی و تکبر می کردند. من می گفتم: اگر کسی با ما کار دارد باید بیاید آن جایی که ما هستیم. چون ما جایی غیر از خانه نداشتیم. لذا می گفتم: اگر می خواهند، به خانه من یا دوستان دیگر بیایند.

گاهی هم می گفتم : نه! باید حتما! خانه ما باشد.

میگفتند: این چه تکبر و خود بینی است که در شما وجود دارد؟

من در پاسخ میگفتم: نه! این تکبر نیست. زیر بنای فکری من این است که اینان باید بفهمند که ما با آنان کار ندارم. ما باید با دست بالا برخورد کنیم و حقیقت این بود که من عزت مسلمان مبارز را رعایت میکردم.

منبع:

کتاب بهشتی ار زبان بهشتی، جلد دوم، ص ۹۳

. انتهای پیام /*