جریان شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی نه تنها در حالات روحی و فکری، بلکه در نظم برنامه روزمره امام اثر نگذاشت. ایشان ساعتی از روز را برای مطالعه کتابهای جدیدی که به دستشان می‏‏ رسید اختصاص داده بودند و به عنوان مثال تمامی کتابهای مرحوم دکتر شریعتی را مطالعه می‏‏ کردند و بخصوص به آثار آقای مطهری بسیار علاقه داشتند و آثار ایشان و آقای طالقانی را قبول داشتند. در مورد کتابهای دکتر شریعتی نیز معتقد بودند آنقدرها که به این آثار اعتراض و حمله می‏‏ شود، بی‏‏ مورد است و تا این حد انحراف در میان آنها وجود ندارد. خاطرم هست که در آن ایام کتاب «طلوع انفجار»  حاج سید جوادی را مطالعه می‏‏ کردند. حاج احمد آقا می‏‏ گفت: وقتی امام از تشییع جنازه فرزندشان بازگشتند، ساعت مطالعه کتابهای روزمره ‏شان بود. کتاب «طلوع انفجار» را باز کردند و به مطالعه آن پرداختند.

منبع: روزنامه اطلاعات –  3 / 8 / 59.

مرحوم جلال آل احمد در یکی از خاطرات دیدارش با امام می ‏‏نویسد که با کمال تعجب مشاهده کردم کتاب غرب‏زدگی‏ ام که تازه چاپ شده بود نزد ایشان است که آن را مطالعه می‏‏ کردند به آقا عرض کردم این چرت و پرت ها اینجا چکار می‏‏ کنند!

. انتهای پیام /*