یکبار آیت ‏الله خمینی، با اشراف خاص خویش در جواب یکی از دوستان من که به دیدار ایشان رفته بود تا از او مشخصاً در مورد نفوذ اندیشه و تأثیر کار دکتر شریعتی در ایران سؤال کند، پاسخ جالبی داده بودند. او ابتدا سؤال می‏‏ کند به نظر ایشان علل اصلی انقلاب و پیروزی آن چه بود است. آیت‏ الله خمینی پاسخ می ‏‏دهند که این مسأله اساساً نتیجهٔ ارادهٔ الهی بوده است که از طریق فلان عامل و فلان مجرا تجری یافته است. سپس دوست من که خود در زمرهٔ بی ‏‏شمار افرادی است که در اثر تعالیم شریعتی به اسلام روی آورده است، می ‏‏پرسد آیا فکر نمی ‏کنید کار مرحوم دکتر شریعتی نیز تأثیر عظیمی داشته است؟ آیت‏ الله خمینی به سادگی و واقع ‏بینی پاسخ می ‏‏دهند که تعالیم شریعتی برخی بحث‏ها و اختلافات را در میان علما برانگیخت، ولی در عین حال نقش بزرگی در هدایت جوانان و روشنفکران به سوی اسلام ایفا کرد. ایشان همچنین به دوست من می‏‏ گویند که پیروان شریعتی باید از آنچه دکتر شریعتی به ایشان عرضه داشته است، فراتر روند و در اسلام سنتی نیز تحقیق کنند و به همین ترتیب پیروان علمای سنتی نیز باید این حقیقت را دریابند که آنچه علما مطرح کرده ‏اند کلام آخرین نیست پس نیاز به مرور و ارزیابی دقیق مباحثی که دکتر شریعتی مطرح کرده است احساس می‏‏ شود.

منبع: انقلاب اسلامی در ایران – ص 116.

. انتهای پیام /*