یکی از چیزهایی که امام در روزهای آخر به من توصیه می‏ کردند خواندن دعای عهد بود. ایشان می‏ گفتند: «صبحها سعی کن این دعا را بخوانی، چون در سرنوشت دخالت دارد».

منبع: ویژه ‏نامه روزنامه اطلاعات -  14 / 3 / 69.

. انتهای پیام /*