ناطق نوری در خاطره ای در باره یکی از فتاوای امام نقل کرد:  بعد از ترور شهید مطهری(۱) و آقای هاشمی  رفسنجانی  و دیگر بزرگان به این فکر افتادیم که گروه فرقان را شناسایی و دستگیر نماییم و موفق شدیم در یک شب 15 خانه تیمی از جمله خانه ای که گودرزی در آن بود شناسائی کنیم گروه فرقان خیلی مقاومت می کردند  اما پس از درگیری و مجروح شدن گودرزی دستگیر شدند و آنها را به اوین آوردیم  و سپس آنها را محاکمه کردیم در همین زمان فهمیدیم که نظر امام بر این است که نفس عضویت در فرقان محاربه با خدا و رسول است.  در این میان بعضی از آنها بر سر مواضع خودشان ایستاده بودند و اعدام شدند اما گروهی دیگر  چون اظهار ندامت و پشیمانی کردند مورد عفو قرار گرفتند و برخی از آنها در زمان جنگ نیز به شهادت رسیدند و گروهی دیگر در دادستانی انقلاب جزو هم کاران شهید لاجوردی شدند

خاطرات ناطق نوری ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی ص187

 (۱) شهید مرتضی مطهری بعدازظهر روز سه شنبه 11 اردیبهشت 1358 به همراه گروهی از رجال سیاسی انقلابی در جلسه ای در منزل یدالله سحابی شرکت می کند. پس از پایان جلسه، در نیمه شب و در تاریکی، هنگام خروج وی از محل جلسه، هدف گلوله یکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت، و پس از انتقال به بیمارستان طرفه به شهادت رسید

. انتهای پیام /*