نسخه چاپی | ارسال به دوستان

عده‏ای از روحانیون مبارز تهران و شهرستانها در اعتراض به جلوگیری از بازگشت امام خمینی در مسجد دانشگاه تهران تحصن کردند.

عده‏ای از روحانیون مبارز تهران و شهرستانها در اعتراض به جلوگیری از بازگشت امام خمینی در مسجد دانشگاه تهران تحصن کردند.